27 Ιουν 2015

κιβωτός.

...Να μη μας ενδιαφέρει 
η διαιώνιση του είδους
Αλλά το είδος της διαιώνισης...

Δεν υπάρχουν σχόλια: